Print deze pagina
Geven

Samenleven als Oosterparkkerkgemeente brengt financiële verplichtingen met zich mee. Kerkdiensten, kerkgebouw en een eigen predikant kosten geld. De Oosterparkkerkgemeente is een kleine gemeente. Het opbrengen van de jaarlijkse lasten maar vooral het financieren van activiteiten gericht op groei en ontwikkelen is elk jaar een uitdaging. We stellen uw extra gift daarom erg op prijs. U kunt op verschillende manieren geven:

  1. Zelf een gift overmaken op NL95 INGB 0000 7873 08 t.n.v. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Amsterdam Centrum.
  2. Periodieke schenking
  3. Legaat/erfstelling

De Oosterparkkerk en aanverwante commissies zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent dat u alle giften aan de Oosterparkkerk kunt aftrekken van uw belastingaangifte.

Nuttige links: ANBI, Belastingdienst: geven

Werk deze pagina bij