Print deze pagina
Periodieke Schenking

Steun de Oosterparkkerk via een periodieke schenking

Als u met zekere regelmaat een gift overmaakt, dan is het mogelijk om via een periodieke schenking uw bijdrage te verhogen zonder dat het u meer hoeft te kosten. Bij een periodieke schenking schenkt u de Oosterparkkerk minimaal 100 euro per jaar. De Oosterparkkerk neemt de kosten voor de administratieve afhandeling van de schenkingsakte voor haar rekening.

100% aftrekbaar

In tegenstelling tot normale giften is een periodieke schenking 100% aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Heel concreet betekent dit dat u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, tot 52% van de gift kunt terugkrijgen. U kunt dit voordeel desgewenst ook ten goede laten komen aan de Oosterparkkerk.

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden aan periodieke schenkingen verbonden. De eerste is dat de gever zich verbindt om minimaal vijf achtereenvolgende jaren het toegezegde bedrag over te maken. De tweede is dat deze verbintenis vastgelegd moet worden in een schenkingsakte.

Verhuizen

Als u binnen de vijf jaar verhuist naar een andere woonplaats kan in de akte een clausule worden opgenomen dat u bij verhuizing uw nieuwe plaatselijke gemeente en/of diaconie als begunstigde kunt aanwijzen.

Stappen

Voor een periodieke schenking zijn geen ingewikkelde procedures nodig. U hoeft alleen de volgende stappen te volgen:

  1. Vraag een schenkingsformulier voor uw volmacht aan via .
  2. Vul de volmacht in.
  3. Sluit een kopie van uw paspoort of rijbewijs bij.
  4. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
  5. Stuur dit op naar de Oosterparkkerk, T.a.v. Dennis Straat, Oosterpark 5, 1091 AC, Amsterdam.

Rekenvoorbeeld

U heeft een (gezamenlijk) inkomen van Euro 60.000. U geeft Euro 2.000 aan de Oosterparkkerk. Bij een dergelijke gewone gift kunt u Euro 2.000 – Euro 600 (drempel) aftrekken (uw belastingvoordeel is 52% dat is ongeveer Euro 700; uw netto gift bedraagt dus Euro 1.300). Bij een periodieke gift is Euro 2.000 (zonder drempel) aftrekbaar met als belastingvoordeel Euro 1.000. U kunt het extra voordeel van Euro 300 weer (bruto) inzetten om uw gift te verhogen. Als u uw gift dus verhoogt met Euro 600 en dus Euro 2.600 geeft aan de Oosterparkkerk, is uw belastingvoordeel Euro 1.300. U netto gift blijft dus exact gelijk aan de situatie nu met een gewone gift en het drempelbedrag. Maar de Oosterparkkerk ontvangt Euro 600 meer dan eerst.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over periodiek schenken aan de Oosterparkkerk, bel dan naar 06 17340515 of mail naar

Voor fiscale vragen kunt u (gratis) terecht bij de Belasting Telefoon: 0800 0543.

Werk deze pagina bij