Print deze pagina
Testament

Neem de Oosterparkkerk op in uw testament

Zonder testament bepaalt de wet na uw overlijden naar wie uw geld gaat. Als u familie heeft, dan gaat uw erfenis naar hen toe. Als u helemaal geen familie heeft, vervalt uw nalatenschap aan de staat. Maar u kunt ook zelf bepalen wat er met uw geld gebeurt. In Nederland moet u dat vastleggen in een testament.

Steeds meer mensen laten een gedeelte van hun nalatenschap ten goede komen aan één of meerdere goede doelen. Als u de Oosterparkkerk als (mede)erfgenaam aanwijst, dan laat u niet alleen geld en goederen na maar ook weer nieuwe mogelijkheden voor de Oosterparkkerk als gemeenschap zijn waar de verbinding met Jezus Christus wordt gezocht en vernieuwd, wordt geleefd en gedeeld. U kunt de Oosterparkkerk bijvoorbeeld iets nalaten door een legaat of een erfstelling.

Legaat

Als u de Oosterparkkerk tot legataris maakt, laat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan de Oosterparkkerk. Dit geldbedrag ontvangt de Oosterparkkerk vóór de rest van uw erfenis wordt verdeeld.

Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: "Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Amsterdam Centrum een bedrag van €.., uit te keren zes maanden na mijn overlijden."

Erfstelling

U kunt de Oosterparkkerk ook als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament. Met een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw bezit na. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt de Oosterparkkerk dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen.

Als u de Oosterparkkerk wilt opnemen als (mede)erfgenaam kunt u aan uw notaris doorgeven dat u een bepaald gedeelte, bijvoorbeeld een percentage van de erfenis, aan de Oosterparkkerk wilt toekennen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over nalaten aan de Oosterparkkerk, bel dan naar 06 17340515 of mail naar
Voor fiscale vragen kunt u (gratis) terecht bij de Belasting Telefoon: 0800 0543.

Werk deze pagina bij